Posts Tagged ‘Afghanistan’

Barnen klarar av lekar om allvarliga saker

april 17, 2010

SVT:s ”Wild kids” anmält till Granskningsnämnden

Vi skickar villigt soldater till Afghanistan men barnen ska lindas in i bomull. Konstigt och mycket inkonsekvent.

Skicka Alliansen, Socialdemokraterna och Granskningsnämnden till Afghanistan att granska idiotin och involvera er inte i barnlekar som endast speglar den verklighet ni politiker skapar!
AB

Annonser